Hvem er vi?


Her kan du høre litt om oss

Når du står ovenfor et valg og du bare vet hva som er det rette valget. Det er ikke noe rasjonell forklaring, og du kan ikke forklare hvorfor du vet. Du «bare» vet! Dette er intuisjonen, eller magefølelsen som noen kaller det. Men selv om du vet hva som er det rette så er det ikke alltid du følger det, og i etterpåklokskap vet du at du ikke handlet på intuisjonen din. De gangene du lytter og handler på intuisjonen kan du kjenne på en enorm styrke og mestring, for du har svaret i deg!


Vi er alle født med intuisjon, det er et instinkt i oss mennesker. For mange så blir denne sansen gradvis svakere etter hvert som vi blir eldre. Ved å utsette oss for stress, frykt, manipulasjon eller at vi hører for mye på hva andre mener og sier blir denne sansen svekket med årene. Da blir det vanskelig å være autentisk, stå opp for oss selv, være kraftfulle, ja det blir rett å slett vanskelig å være lykkelig fordi vi går ikke lenger vår vei, vi går andres vei.


Hos oss i Intuitum intuisjonstrening ser vi på intuisjon som en muskel som må trenes opp. Hos oss får du innsikt som gjør at du avslører hva som stopper deg til å lytte og slik at du kan ta de gode valgene som fører deg på rett vei.

Vi har en medlemsportal, vi har kurs både i Horten og online. Du kan også velge å ta private timer hvis du føler at du trenger personlig oppfølging også dette kan du få online eller via oppmøte på kontoret i horten. Nytt for høsten er intuitiv terapi. Det kan du lese mer om her Hos oss velger du selv i hvilket tempo du ønsker å utvikle deg. Du skal lytte til det intuisjonen sier er best for deg!